25 56 72 30

 

Lør-søn Lukket

Man:
Tirs:   
Ons:  
Tor:    
Fre:   

08:30 - 10:30
14:30 - 16:30

14:30 - 16:30
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30 

Følg os på facebook

                                     
© 2019 COPYRIGHT HJÆLPERNE.DK                                       FILMBYEN 2, 8000 AARHUS DANMARK                                                          CVR: 36703245

FORRETNINGSBETINGELSER

1. INTRO

Din brug af Hjælperne.dk IVS (herefter kaldet ”Hjælperne.dk”) online-kommunikations-platform, www.hjaelperne.dk (herefter kaldet ”platformen”) betragtes som en accept af Hjælperne.dks forretningsbetingelser inklusiv Hjælperne.dks politik for behandling af personoplysninger samt til enhver tid øvrigt gældende retningslinjer (samlet kaldet ”betingelser”).

Du bekræfter endvidere, at du er fyldt 18 år. Såfremt du ikke kan acceptere Hjælperne.dks betingelser, må du ikke registrere dig som hverken bruger eller hjælper af platformen. Hjælperne.dk forbeholder sig ret til at ændre betingelserne.


2. YDELSER

2.1 Hjælperne.dk, forbinder private personer der tilbyder ydelser (herefter kaldet ”Hjælpere”) med personer der ønsker hjælp til hverdagen (herefter kaldet brugere)  via Hjælperne.dk. Platformen er en online kommunikationsplatform lavet for at matche efterspørgsel af tjenesteydelser med personer, der udbyder dette.

Platformen Hjælperne.dk og de enkelte Hjælpere står ikke i et over-underordnelsesforhold til hinanden, og Hjælperne fungerer således som selvstændigt virkende tredjemænd (freelancere). Platformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Hjælperne.dk at facilitere kontakt mellem brugere af platformen og Hjælpere.

Ydelserne administreres og udføres ikke af Hjælperne.dk IVS, men af de Hjælpere der tilbyder deres ydelser via platformen.2.2. Tjenesteydelserne (herefter kaldet ”Ydelser”) administreres og udføres af de Hjælpere der tilbyder deres ydelser via Platformen.

2.3. Ved din brug af Platformen accepterer du, at Hjælperne.dk ikke påtager sig ansvar for den/de leverede ydelser, som leveres af en Hjælper, samt at Hjælperne.dk ikke er ansvarlig i forbindelse med tvister mellem dig og en Hjælper eller øvrigt. Hjælpernes levering af ydelser vil dog være dækket af forsikring, jf. Afsnit 5 nedenfor.

2.4 Privat personer (Hjælpere) der tilbyder ydelser via platformen accepter at følge platformens retningslinjer. Ved dårlig opførsel, inkluderer


2.5 Ydelser formidlet af Hjælperne.dk omfatter følgende: Administrationsservice og kontorservice, herunder It-hjælp til ældre, samt sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold herunder: hverdags rengøring, lettere havearbejde, madlavning og indkøb samt gåture og andet socialt samvær.

 

3. BETALING HERUNDER KLIPPEKORT, PRISFASTSÆTTELSE OG FAKTURERING
 

3.1. Retningslinjer. Med mindre andet fremgår, skal brugere af platformen følge de til enhver tid gældende retningslinjer for booking og betaling for ydelser. Brugere og Hjælpere kan ikke fravige de priser, der er fastsat af Hjælperne.dk. Enhver omgåelse medfører øjeblikkelig eksklusion fra platformen.

3.2. Betaling. Når en bruger har bekræftet ordren om at bestille et klippekort vil vedkommende modtage en faktura på mail eller pr. post med en betalingsfrist på 7 dage.

3.3. Faktura. Den totale pris for den købte ydelse fremgår af din faktura. Den totale pris indeholder Hjælperens betaling samt Hjælperne.dk’s formidlingsgebyr. Hjælperen vil modtage sin betaling d. 20 i fortløbende måned.
Der er ingen ekstra gebyrer ud over den angivne total pris. Såfremt Hjælperen ikke er momsregistret, vil der kun være moms af Hjælperne.dk’s formidlings gebyr, hvilket også fremgår af din fakturaen.

3.4. Formidlingsgebyr. For at stille platformen til rådighed opkræver Hjælperne.dk et servicegebyr på mellem 33-40% procent af ydelsens totalpris afhængig af klippekortets størrelse.
3.5 Gyldighed. Alle klippekort er gyldige i 6 måneder fra købsdato. Timerne kan efter gyldighedsperiodens udløb ikke længere bruges eller udbetales.
3.6 Refundering. I tilfælde af at en bruger ønsker at refundere sit klippekort, kan dette ske ved at kontakte Hjælperne.dk enten via 25567230 eller via mail kontakt@hjaelperne.dk. Timer, der på pågældende tidspunkt allerede er afholdt, bliver faktureret til den timepris, der er gældende for forbruget af antal timer. Hjælperne.dk fakturerer kun i halve timer. Resttid på under en halv time på afbrudte eller afsluttede forløb udbetales dermed ikke.
3.7 Ændringer Hjælperne.dk forbeholder sig retten til at ændre/forhøje prisen for Ydelserne. Eventuelle prisstigninger vil fremgå af Platformen og gælder for alle fremtidige ydelser

 

 

4. FORTRYDELSESRET VED BOOKINGER

4.1. Når en bruger opretter en booking via mail eller per telefon, giver vedkommende udtrykkeligt samtykke til, at vedkommendes Hjælper kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører 24 timer før aftalens begyndelse.
4.2. Hvis aftalen ikke er afbestilt eller ændret rettidigt, forbeholder Hjælperne.dk sig retten til at opkræve ydelsens fulde pris.

4.3. Hvis en bruger ønsker at fortryde din booking, skal vedkommende sende Hjælperne.dk en e-mail eller telefon, inden ydelsen er leveret. E-mail: kontakt@hjaelperne.dk


5. FORSIKRING

En Hjælper  der er booket gennem platformen er dækket af forsikring i tilfælde af et skader/uheld på arbejdsstedet, gennem IF - norden førende skadeforsikringsselskab. Denne forsikring indeholer en ansvarsforsikring, som inkluderer: erhvervsansvar, produktansvar og behandlings-og bearbejdnings erhverv ansvar. Det kan for eksempel være hvis hjælperen ved rengøring kommer til vælte en vase, eller kommer til at spilde kaffe i computeren, eller bruger den forkerte sæbeblanding på et trægulv. Du kan læse mere om forsikringens dækning her: Hjælperne.dk's forsikringsvilkår.

 

6. PERSONDATAPOLITIK

For at en bruger kan indgå aftale/køb af service med os på Hjælperne.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail adresse og relevante kommentarer.

Vi foretager registreringen af vedkommendes personoplysninger med det formål, at kunne levere servicen til vedkommende.

Personoplysningerne registreres hos Hjælperne.dk IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.


Administrationen hos Hjælperne.dk IVS samt den Hjælper du er tilknyttet har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på platformen er Hjælperne.dk IVS.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Hjælperne.dk IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hjælperne.dk IVS via e-mail kontakt@hjaelperne.dk eller telefon 25567230.


7. GENERELT

Beskyttelse af privatsfæren.
Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, uden at du har givet samtykke til dette. Vi betragter beskyttelsen af vore brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os. Hvis du ikke er indforstået med overførsel eller brug af dine data på denne måde, vil vi bede dig om, at ikke bruge vore tjenester.
 

Ændring i forretningsbetingelserne
Hjælperne.dk.dk forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne. På Hjælperne.dk.dk finder du altid den nyeste version af forretningsbetingelserne. Ændringer og tilføjelser til forretningsbetingelserne offentliggøres på Hjælperne.dk, og vores brugere informeres herom pr. e-mail.

Den ændrede version af forretningsbetingelserne træder i kraft på datoen, som er angivet på websitet og pr. e-mail til dig. Din fortsatte brug af

platformen, tjenester og værktøjer udgør samtidig din godkendelse af den nye forretningsbetingelserne.

MARKEDSFØRING
Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på platformen fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt. Enhver handling i strid med dette anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Hjælperne.dk og brugeren af sitet. 

8. REKLAMATIONSRET
Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med de på Hjælperne.dk købte services, skal du henvende dig til Hjælperne.dk senest 24 timer efter servicen er blevet leveret i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler. Hjælperne.dk har ret til at afhjælpe manglen ved at finde en ny Hjælper frem for at tilbagebetale købesummen. Reklamationer skal meddeles til Hjælperne.dk enten via telefon 25567230 eller kontakt@hjaelperne.dk.


 

Skat

Hjælperne.dk er ikke ansvarlig for Hjælpernes eventuelle afregning af skat,  da det på hviler hver enkelt Hjælper at håndtere afregning af skat i  forbindelse med udførte Ydelser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hjælperne.dk instruerer dog alle Hjælpere til, hvordan man indberetter SKAT og forbeholder sig retten til at ekskludere Hjælpere fra platformen, såfremt de ikke betaler SKAT.

9.ANSVARSFRASKRIVELSE FOR HJÆLPERNE.DK
Hjælperne.dk er i mellem køber og ydelses-udbyder alene mellemmand via en digital formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover, medmindre andet er angivet i forretningsbetingelserne.

Hjælperne.dk hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udførsel af ydelser, fejl i ydelserne eller manglende fremmøde, med mindre andet er angivet, da ydelserne udelukkende er en aftale mellem køber og udbyder af ydelserne.
Hjælperne.dk IVS tilbagefører naturligvis pengene, hvis ydelsen ikke bliver foretaget.


 

Jeg anerkender hermed, at jeg har læst og forstået ovennævnte vilkår for brug og forretningsbetingelser for Hjælperne.dk og samtidigt accepterer jeg aftale om at være bundet af vilkår og betingelser i denne aftale.

 

 

10. SELSKABSINFORMATION
Administration af hjemmesiden varetages af Hjælperne.dk IVS, CVR nr. 36703245 Østergade 26 st th, 8660 Skanderborg.